ข่าวประชาสัมพันธ์

“หนาวนี้ I Love Flower Farm พร้อมแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยว”

“หนาวนี้ I Love Flower Farm พร้อมแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยว ” วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม กิจกรรมของ “I Love Flower Farm” โดยมีเกษตรอำเภอแม่ริม นางสาวชฏารัตน์ เมฆเจริญ ให้การต้อนรับ และผู้ร่วมให้ข้อมูลคือ Young Smart Farmer นางสาวณวิสาร์ มูลทา ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกร ที่ปลูกดอกไม้เพื่อการค้า มากว่า 20 ปี โดยริเริ่มก่อตั้งและจัดกิจกรรม ในนาม I Love Flower Farm ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ที่สามารถสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้สู่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ซึ่งในปีนี้ ทาง สวน I Love Flower Farm ยังคงจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชม และถ่ายรูป ดอกไม้ ไว้อย่างสวยงาม โดยมีกำหนด เปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งนี้นักท่องเที่ยว สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมดีๆได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “I love flower Farm”

ปิดความเห็น บน “หนาวนี้ I Love Flower Farm พร้อมแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยว”