ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าห้อง น่ามอง สวยงามพร้อมต้อนรับ แขกแก้วมาเยือน

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าห้องทำงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศความสดชื่น โดยการจัดสวนหย่อมจากไม้ประดับ พันธุ์ไม้เขียวขจี และตุ๊กตาดินยิ้ม จากหมู่บ้านปั้นดิน ดินยิ้มอำเภอหางดง เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์อาชีพปั้นดิน ของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยได้ช่วยกันจัดแต่งภูมิทัศน์ ด้านประตูทางเข้า ห้องรับรอง ห้องทำงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสวยงาม

ปิดความเห็น บน หน้าห้อง น่ามอง สวยงามพร้อมต้อนรับ แขกแก้วมาเยือน