ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร “GREEN MARKET Local & Fresh”

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร “GREEN MARKET Local & Fresh” เพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจและช่วยกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วยการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer พบกับสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกกุหลาบ ผลิตภัณฑ์จากนมโคสด ไม้ดอกไม้ประดับ และ พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล
จัดระหว่างวันที่ 26 – 31 ตุลาคม 64 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
ปิดความเห็น บน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร “GREEN MARKET Local & Fresh”