โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบันที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างข่าวสมัครงาน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

ประกาศ  สถานที่สอบพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)  สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

บทความ

แมลงเลี้ยงคน

วิดีโอ